Všeobecné obchodní podmínky

                                                           platné od 1.1.2017

 

                    Bc. Petra Nýdrová, IČO: 05014590, Kaštanka 423, Luže, 538 54 Česká republika, nejsem plátce DPH

                                     Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Magistrátu města Pardubice

 

 1. Objednávkou fotoprací klient potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a s těmito VOP souhlasí. VOP jsou veřejně dostupné na www stránkách fotografa a klient tak měl možnost se s nimi dopředu seznámit.
 2. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Fotografie nesmí být použity pro jakýkoliv komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.
 3. Dle autorského zákona č. 121/2000Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. barevně, odstranit logo,…). Klient nesmí jakkoliv ukládat (ofotit z obrazovky) nebo jakkoliv stahovat neupravené náhledy a tyto dále jakkoliv upravovat, používat na sociálních sítích nebo s nimi jakkoliv jinak nakládat.
 4. Klient smí fotografie používat výhradně ke svým soukromým (nekomerčním) účelům.
 5. Klient je srozuměn se skutečností, že portfolio fotografa je veřejně dostupné na webových stránkách a sociálních sítích fotografa. Klient se tak mohl dopředu seznámit se stylem práce fotografa. Výsledná fotografie je ovlivněna osobitým autorovým stylem a pojetím fotografie. Hodnocení estetické kvality fotografie je ryze subjektivní.
 6. Fotografování je možné objednat buď telefonicky nebo emailem. Fotografie jsou zhotovovány pouze v exteriéru (neplatí pro newborn). V případě nepříznivého počasí se fotografování přesouvá na nejbližší volný termín.
 7. Newborn foto je realizováno pouze u klientů doma.
 8. Balíček focení obsahuje fotografie ve velkém rozlišení v datové podobě. Počet kusů fotografií v jednotlivých balíčcích je uveden v ceníku.
 9. Opozdí-li se klient, nelze vyžadovat prodloužení doby focení – tzn. doba focení se automaticky zkracuje o toto zpoždění.
 10. Pokud se klient zpozdí o více jak 20 minut bez omluvy, má fotograf nárok zrušit focení bez náhrady.
 11. Při zpoždění fotografa dostane klient za každých započatých 30 minut 1ks fotografie v datové podobě zdarma nad rámec balíčku.
 12. Pokud nebude možno díky nepředvídatelným okolnostem (náhlá nepřízeň počasí, negativní nálada dítěte,…) vyfotit dostatek fotografií, uhradí klient cenu za balíček v plné výši. Klient obdrží pouze tolik fotografií, kolik jich bylo možno pořídit. Zároveň nelze žádným způsobem vymáhat zaslání více kusů fotografií.
 13. Výsledné fotografie jsou předávány ve formátu jpg, poměr stran je vždy 2:3
 14. Do dvou týdnů od fotografování obdrží klient na email odkaz na galerii s náhledy neupravených fotografií. Galerie je chráněna heslem, které obdrží klient také na email.  Z těchto náhledů klient vybírá, které fotografie bude chtít upravit. Čísla vybraných fotografií zašle klient emailem fotografovi. Za 2-5 týdnů od zaslání výběru  bude zakázka hotová (odvíjí se od aktuální vytíženosti fotografa).
 15. Výběr fotek ke zpracování klient dodá maximálně do 1 měsíce od poslání náhledů. Pokud do této doby klient výběr nezašle, vybere fotograf fotografie ke zpracování sám. Nárokování jiných fotek    do výběru po uplynutí této doby není možné.
 16. Fotografie, které klient obdrží jsou profesionálně upravené (vyretušované). Základní retuš obsahuje ořez (je-li to třeba), úprava jasu a kontrastu, barevné doladění, doostření, odstranění lehkých vad pleti (velká modřina, největší akné).
 17. Jakékoliv další retuše (projasnění očí, bělení zubů, lehká úprava proporcí, zjemnění vrásek, ... ) spadá do kategorie nadstandardních retuší. Tyto retuše jsou dělány pouze na výslovnou žádost klienta a po domluvě. Nadstandardní retuše jsou časově náročnější a hradí se zvlášť nad rámec ceny za balíček.
 18. Neupravené fotky ani RAWy neposkytuji.
 19. Hotovou zakázku si může klient vyzvednout buď osobně (po domluvě) nebo je zaslána doporučeně Českou poštou na adresu klienta.
 20. Reportážní typ fotografií obsahuje pouze základní úpravy (např. ořez, úprava jasu, kontrastu, doostření).
 21. Hotová zakázka je archivována 6 měsíců od předání klientovi. Po uplynutí této doby jsou fotografie smazány.
 22. Dárkové poukazy je možné zakoupit jak pro rodinné focení, tak pro newborn foto.
 23. Na dětské/rodinné focení je nutné se objednat nejméně jeden měsíc před vypršením platnosti poukazu. Po tomto termínu již objednávka focení nemusí být akceptována z důvodu vytíženosti fotografa.
 24. Bez souhlasu fotografa je zakázáno pořizovat v průběhu fotografování jakýkoliv záznam (foto,         video,…)
 25. Platnost dárkového poukazu na newborn focení je ½ roku a automaticky končí dovršením 14 dní věku dítěte. Není-li poukaz do této doby vyčerpán, propadá bez náhrady.
 26. Na newborn foto je nutné se objednat co nejdříve (ideálně ještě v těhotenství).
 27. Platnost dárkového poukazu na rodinné focení je 1 rok ode dne vystavení. Není-li poukaz do té doby vyčerpán, propadá bez náhrady.
 28. Poukazy nelze měnit za peníze ani je kombinovat s jinými slevami.
 29. Klient je povinen si své hotové fotografie v co nejkratším možném čase prohlédnout.
 30. Reklamace zakázky se řídí Novým občanským zákoníkem (89/2012Sb.)
 31. Reklamovat lze u tištěných fotografií pouze vady papíru. Vadami papíru se rozumí natržení, škrábance, pruhy nebo fleky na fotografii. Reklamovat nelze světlost, tmavost, barevné podání fotografie.
 32. Reklamace digitálních dat je možná pouze při technické vadě flash disku.
 33. Nespokojenost se stylem práce fotografa  a jeho autorským pojetím fotografie není důvod k reklamaci.
 34. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvod k reklamaci.
 35. Pokud klient nebo jeho doprovod (děti, zvířata, apod..) způsobí škodu na technickém nebo jiném vybavení fotografa, odpovídá klient plně za úhradu škody.
 36. Kompletní platný ceník je uveden na webových stránkách fotografa.
 37. Cena za zakázku je stanovena aktuálním ceníkem platným v okamžiku objednání fotografování.
 38. Po celou dobu fotografování odpovídá klient za sebe i za svůj doprovod (nezletilé děti, zvířata, …)
 39. Fotograf neodpovídá za jakákoliv zranění klienta včetně doprovodu (nezletilé děti, zvířata,…) vzniklá během focení.