Informační memorandum

25.5.2018

 

  • Tento dokument poskytuje klientům informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů                a o právech s nimi souvisejících.
  • Správce osobních údajů je fotograf Bc. Petra Nýdrová, IČO 05014590, webové stránky: www.zivotvefotu.cz, dále jen "správce".
  • Identifikační údaje:

                 1. jméno, příjmení a e-mailová adresa - zpracovává správce za účelem plnění smlouvy (=zhotovení fotografií)

                 2. jméno, příjmení a rok narození - zpracovává správce v "Souhlasu se zveřejněním fotografií". Identifikační údaje jsou uchovávány po dobu dvaceti let.

  • Pokud jste "Souhlas se zveřejněním fotografií" neposkytli, jsou identifikační údaje z bodu 1. archivovány po dobu danou zákonnými předpisy ČR. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje ale pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

                  1. pracovníci České pošty

  • Pokud jste za způsob doručení hotové zakázky zvolili Českou poštu, není Vaše adresa správcem uchovávána a je po odeslání zakázky mazána.
  • Vaše data jsou uchovávána korektně, transparentně a v souladu s nařízením EU 2016/679 (=GDPR)
  • Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na: 

                 1. přístup ke svým osobním údajům

                 2. právo na výmaz osobních údajů

                 3. právo kdykoliv svůj souhlas odvolat

                 4. právo na opravu osobních údajů